Renhold av bedrift og kontor

Det er nødvendig med godt renhold for at brukerne og de ansatte skal ha god helse og trivsel på arbeidsplassen. Godt renhold og gode prosedyrer for dette er vesentlig for å ha en god hygienisk standard. Vi tilbyr bedriftsrenhold av ytterste kvalitet.

Vi kan tilby

Fast renholdsavtale for din bedrift

Daglig renhold

Periodisk renhold

Industrirenhold

Tepperens - mer info her

Skuring

Boning av gulv

Smitterenhold og desinfisering

 • Smitterenhold på arbeidsplass, vi utfører risikovurdering og gir råd om smitteverntiltak ved hygiene for å unngå sykdom.

 • Samt forebyggende renhold, der smitterenhold en viktig del. Mere utfyllede info under siden vår Desinfisering

 • Trappevask avtale for borettslag og sameie, mer info her

 • I tillegg tilbyr Prima Renhold AS privat renhold, se her

Vi har god erfaring med renhold av

 • Kontorer - Alt fra kontorpulter, støvsuging og vask av gulvflater, toaletter, fellesareal på fast avtale samt utvask av kontorer.
 • Bedrifter - Vi tilbyr bedriftsrenhold av ytterste kvalitet.
 • Industrivask - Kontakt oss for avtaleforhold.
 • Bakerier - Fast renholdsavtale der det kreves hygeniske tiltak.
 • Butikker - Alt av renhold.
 • Borettslag - avtaler på vask av fellesareal og trappeoppganger, trappevask.
 • Sameie - trappevask og vask av fellesareal.
 • Smitterenhold og desinfisering.
 • Tepperens - For pent og sunt innemiljø, teppene skaper et positivt førsteinntrykk for dine kunder i næringslivet.
 • Vindusvask etter avtale

Prima Renhold AS er Offentlig godkjent renholdsbedrift.

Send oss en forespørsel i dag!
Kontakt oss