- Du kjenner dine lokaler, vi kan renhold!

Riktig renhold – større trivsel

Bedriftsrenhold og kontorrenhold

Det er nødvendig med godt renhold for at brukerne og de ansatte skal ha god helse på arbeidsplassen. Godt renhold og gode prosedyrer for dette er vesentlig for å ha en god hygienisk standard. Vi tilbyr bedriftsrenhold av ytterste kvalitet.

Prima Renhold AS er Offentlig godkjent renholdsbedrift.

Hjemmerenhold

Vi har dyktige og pålitelige ansatte som har mange års erfaring innen rengjøring av private hjem. Vi kommer en gang i uken og støvsuger, vasker gulv og klær, rydder, stryker m.m. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Prima Renhold AS er sertifisert Miljøfyrtårn

Desinfisering

Mange steder er utsatt for smitte fra forskjellige kilder. I disse krisetider er vi langt mer utsatt enn vanlig, og det er derfor viktigere enn noen gang med godt renhold. 

Vi kan tilby følgende tjenester innen renhold:

 • Vaktmestertjenester

 • Bedriftsrenhold

 • Periodisk renhold

 • Industrirenhold

 • Vikarrenhold

 • Daglig renhold

 • Hovedrenhold

 • Tepperens

 • Boning

 • Skuring

 • Ukentlig renhold av private hjem

Send oss en forespørsel i dag!

Kontakt oss