Renhold av bedrift og kontor

Det er nødvendig med godt renhold for at brukerne og de ansatte skal ha god helse og trivsel på arbeidsplassen. Godt renhold og gode prosedyrer for dette er vesentlig for å ha en god hygienisk standard. Vi tilbyr bedriftsrenhold av ytterste kvalitet.

Vi kan tilby

Fast renholdsavtale

Daglig renhold

Periodisk renhold

Industrirenhold

Tepperens

Skuring

Boning

Smitterenhold

Vi har god erfaring med renhold av

Kontorer

Bedrifter

Industri

Bakerier

Butikker

Borettslag

Sameie

 

Send oss en forespørsel i dag!

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av